Publikácie

 

Prostredníctvom rôznych publikačných aktivít sa naši špecializovaní právnici delia so širokou odbornou verejnosťou o svoje cenné know-how.

Touto činnosťou informujeme o aktuálnych zmenách i výkladoch špecifických oblastí práva.

 

Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov na Váš email, kontaktujte nás prosím na publikacie@bbh.sk