Vitajte v BBH

 Iba tri písmená predstavujú skúsený tím právnikov

s bohatou praxou v najrôznejších oblastiach práva.

A ešte niečo ˗ veľké nadšenie pre každý nový prípad.

Stačí povedať a môže to byť ten váš. 

 

Úspechy našich klientov hovoria za nás.

Aktuality

6.4.2020 :: COVID - 19 Novela - Zákonníka práce

Vážení klienti,

 

v reakcii na pandémiu koronavírusu a ochorenia COVID-19 bol dňa 02.04.2020 za účelom zmiernenia následkov pandémie na zamestnanosť v SR schválený parlamentom SR vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela Zákonníka práce“). Novela Zákonníka práce je účinná jej zverejnením v Zbierke zákonov SR.

 

6.4.2020 :: COVID - 19 - Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Vážení klienti,

Národná rada SR na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, schválila dňa 02.04.2020 v skrátenom legislatívnom konaní zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“).

Zákon prináša viacero mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti, ktorých cieľom je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zabrániť hroziacemu kolapsu podnikateľského prostredia.