Aktuality

3.1.2020Január
2020

BBH posilňuje rady partnerov

Popredná česká advokátska kancelária BBH, advokátní kancelář, s.r.o., posilňuje rady svojich partnerov. S účinnosťou od 1.1.2020 sa novým partnerom kancelárie stáva Zdeněk Husták. 

Viac

„Sme veľmi radi, že náš dlhoročný kolega a popredný expert v oblasti kapitálových trhov, regulatoriky a finančného práva, Zdeněk Husták, rozširuje rady partnerov kancelárie. Zdeněk je uznávanou a klientmi vyhľadávanou autoritou v oblasti regulatoriky, ktorá je v súčasnosti najdynamickejším odvetvím práva. Skutočnosť, že sa Zdeněk stáva partnerom kancelárie podčiarkuje dynamiku rovoja našej kancelárie,“ hovorí k rozšíreniu radov partnerov managing partner Vladimír Uhde.

 

Zdeněk Husták má za sebou viac ako 20 rokov praxe a špecializuje sa na problematiku kapitálových a finančných trhov, finančnú reguláciu, bankovníctvo a poisťovníctvo. Radí klientom v otázkach nových produktov a služieb, transakcií na finančnom trhu, zastupuje v licenčných, správnych a súdnych konaniach, poskytuje expertnú podporu v otázkach corporate governance či compliance.

 

Mnoho rokov pôsobil ako člen poradných výborov Európskeho orgánu pre kapitálový trh (ESMA) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a penzijné inštitúcie (EIOPA), ďalej ako člen prezídia Komisie pre cenné papiere a poradca Ministerstva financií. Predsedal pracovnej skupine Rady EÚ k nariadeniu o ratingových agentúrach a rokoval o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD), viedol tiež projekt legislatívy dôchodkovej reformy. V súčasnosti je členom rozkladovej komisie Českej národnej banky a predsedom etického výboru Asociácie pre kapitálové trhy. Venuje sa tiež lektorskej a publikačnej činnosti a je aktívny v akademickej sfére.

 

Zdeněk absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde získal aj magisterský titul, vyštudoval tiež financie na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Hovorí plynule po česky, anglicky, čiastočne nemecky a rusky.


10.12.2018December
2018

BBH prispela svojím článkom v oblasti insolvencií a reštrukturalizácií do prestížnej publikácie Chambers Insolvency Guide 2019

Náš insolvenčný tím vytvoril podrobný prehľad a popis fungovania insolvencií a reštrukturalizácie v Slovenskej republike. Tento prehľad potom poslúžil ako príspevok do prestížnej publikácie vydávanej spoločnosťou Chambers & Partners, ktorá tieto informácie použila na vytvorenie samostatnej kapitoly vo svojom pripravovanom praktickom sprievodcovi pre nadchádzajúci rok - Chambers Insolvency Guide 2019.

Viac

Už uverejnenú kapitolu na webových stránkach si môžete prečítať tu:

 

https://practiceguides.chambersandpartners.com/practice-guides/insolvency-2019/czech-republic


7.6.2018Jún
2018

BBH bola zaradená v Chambers Europe 2018 medzi špičkové kancelárie na českom trhu v niekoľkých oblastiach

Je nám cťou oznámiť, že BBH bola v aktuálnom vydaní medzinárodného hodnotenia advokátskych kancelárií Chambers Europe 2018 zaradená medzi špičkové advokátske kancelárie na  českom trhu hneď v niekoľkých oblastiach právnej praxe: Capital Markets, Banking and Finance, M&A a Restructuring/Insolvency. V oblasti Dispute Resolution bola BBH dokonca zaradená do najvyššej skupiny Band 1. Štyria advokáti BBH boli zároveň zaradení mezdi  medzi najodporučanejších právnikov v už spomínaných právnych oblastiach - zakladajúci partner kancelárie František Honsa a managing partner Vladimír Uhde za oblasť Dispute Resolution, Tomáš Sedláček za oblasť Banking and Finance a Robert Klenka za oblasť Restructuring/Insolvency.

Viac
24.5.2018Máj
2018

GDPR - ochrana osobných údajov v BBH

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu štandardu ochrany osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s vykonávaním advokátskej praxe a poskytovaním právnych služieb spracúvané. Týmto oznamujeme, že sme túto skutočnosť vzali na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia zabezpečujúce splnenie povinností, ktoré pre nás z GDPR vyplývajú. 

Viac

Oznámenie

 

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu štandardu ochrany osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s vykonávaním advokátskej praxe a poskytovaním právnych služieb spracúvané. Týmto oznamujeme, že sme túto skutočnosť vzali na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia zabezpečujúce splnenie povinností, ktoré pre nás z GDPR vyplývajú. Garantujeme schopnosť dodržiavať všetky pravidlá spracúvania osobných údajov, ktoré v rámci našej činnosti obdržíme, a to najmä prostredníctvom nastavenia interných procesov, zabezpečenia IT systémov, za pomoci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, poskytovanie školení zamestnancom alebo vykonávaním pravidelného auditu. Tieto všetky opatrenia sú dôsledkom implementačného procesu.

 

Akékoľvek  spracúvanie osobných údajov je v súlade s GDPR, vrátane stanovených účelov tohto spracúvania. Nedochádza teda k spracúvaniu osobných údajov spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný so stanoveným účelom. Ďalej všetkým  dotknutým osobám umožňujeme uplatniť práva pre uplatnenie všetkých námietok či nárokov vyplývajúcich v tejto súvislosti z právnych predpisov. 

 


11.5.2018Máj
2018

Článek k nařízení GDPR - distribuce a finanční poradenství

V dubnovém čísle časopisu PORADENSTVÍ & FINANCE byl uveřejněn článek GDPR - distribuce a finanční poradenství, jehož autorem je Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, senior právník společnosti BBH, advokátní kancelář s.r.o.

Viac

Článek je dostupný zde: 

http://test.bbh.cz/public/publications/pf004_2018_duben_komplet_web_12.pdf 


5.12.2017December
2017

POZVÁNKA NA SNÍDAŇOVÝ SEMINÁŘ NA TÉMA NOVELY ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU A ZMĚN PRO INVESTIČNÍ SLUŽBY

Ve středu 6.12.2017 od 8.45 do 10.00 hodin se v prostorách BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. bude konat seminář na téma novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a změn pro investiční služby.

Viac

Seminář povedou Tomáš Sedláček, společník kanceláře, Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a Adam Nečas, of counsel.

Tématem semináře budou vybrané změny pro poskytování investičních služeb, zejména Product governance, investiční poradenství, kontrola distribučních sítí a související praktické otázky.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení předběžného zájmu o účast na semináři e-mailem na adresu kkusa@bbh.cz do 5. prosince 2017. Prosíme o včasné přihlášení neboť kapacita semináře je omezena.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte kdykoliv obrátit na Kateřinu Kusou, kkusa@bbh.cz  tel.: +420 234 091 355.


21.9.2017September
2017

BBH JE PRÁVNÍM PORADCEM SAFE DIESEL

BBH je právním poradcem společnosti SAFE DIESEL, která podala žalobu za 911 zákazníků v kauze Dieselgate.

Viac

BBH je právním poradcem společnosti SAFE DIESEL s.r.o., která sdružuje poškozené spotřebitele a další dotčené majitele vozidel z koncernu Volkswagen, jež jsou dotčena kauzou Dieselgate spočívající v manipulaci testů emisních limitů při laboratorním testování vozidel za účelem splnění předepsaných limitů.

Společnost SAFE DIESEL s.r.o. podala dne 18.9.2017 u Obvodního soudu pro Prahu 8 proti společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft a ŠKODA AUTO a.s. společnou žalobu za 911 českých majitelů vozidel z koncernu Volkswagen dotčených kauzou Dieselgate za účelem vymožení náhrady újmy. Požadovaná výše náhrady újmy činí 220.000,- Kč na jedno vozidlo dotčené kauzou Dieselgate. Tato částka odpovídá ekvivalentu 10.000,- USD (při kurzu 22,- Kč / USD), což odpovídá výši odškodnění, na kterou mohou dosáhnout američtí zákazníci dotčení kauzou Dieselgate dle mimosoudní dohody s koncernem Volkswagen v USA.

Další informace k této věci a k možnosti se připojit k uplatňování nároků naleznete na webových stránkách www.safediesel.cz


1.3.2017Marec
2017

CHAMBERS EUROPE AWARDS 2017

BBH byla ze strany prestižní ratingové agentury Chambers and Partners nominována mezi 6 nejlepších advokátních kanceláří v České republice

Viac

BBH byla ze strany prestižní ratingové agentury Chambers and Partners nominována mezi 6 nejlepších advokátních kanceláří v České republice