Kariéra

 

Schopnosť obstáť v dnešnom svete advokácie stojí najmä na ľuďoch, ktorí tvoria tím celej advokátskej kancelárie, a to od študentov až po partnerov. V BBH preto kladieme veľký dôraz na osobný rast a hľadáme talentovaných právnikov, pre ktorých nie je právo len prácou, ale vo veľkej miere aj radosťou. Nemáme záujem o krátkodobú spoluprácu. Našim cieľom je vytvorenie dlhodobých vzťahov, v rámci ktorých majú naši právnici možnosť vyrásť až do najvyšších pozícií.

 

TOMÁŠ SEDLÁČEK
TOMÁŠ SEDLÁČEK SPOLOČNÍK

"Do BBH som nastúpil ako študent 3. ročníka za účelom privyrobiť si popri štúdiu a získanie praktických skúseností v odbore. Zaujalo ma, že zatiaľ čo moji spolužiaci chodili na pochôdzky alebo robili administratívne práce, ja som sa mohol od začiatku podieľať na významných právnych projektoch ako plnohodnotný člen tímu. Vo firme som tak časom postupoval k zodpovednejším úlohám a na základe úspešnej spolupráce sa mi podarilo dosiahnuť úroveň partnera. "

Potenciálnym uchádzačom o spoluprácu ponúkame možnosť zapojiť sa do rôznorodých a ťažkých projektov, z čoho môžu rýchlo profitovať - nadobudnutou erudíciou a skúsenosťou. Nečakajte rutinu či ľahké zadania. Ako právnici však u nás nebudete nikdy stagnovať či nudiť sa. Na projektoch budete čerpať zo skúseností partnerov a vedúcich advokátov s tým, že už od začiatku spolupráce budete zodpovední za príslušný úsek daného projektu. S vysokým pracovným nasadením a zodpovednosťou za riešené prípady je potom prirodzene spojené aj adekvátne finančné ohodnotenie. Kancelária však ponúka svojim zamestnancom a kolegom aj rad mimopracovných benefitov v podobe napr. fitcentra, hradených jazykových kurzov priamo v kancelárii a interných seminárov a školení. Kancelária tiež podporuje rozvoj ďalších zručností v podobe napr. prednáškovej činnosti našich advokátov, či ďalších profesijných špecializácií ako je činnosť rozhodcov alebo zapojenie v záujmových organizáciách.

KATEŘINA WINTERLING VORLÍČKOVÁ
KATEŘINA WINTERLING VORLÍČKOVÁ SPOLOČNÍK

Koncipientúru som absolvovala v inej kancelárii. Pri hľadaní advokátskej pozície po návrate z LL.M. programu v Holandsku som sa sústredila najmä na organizáciu kancelárie a spôsob môjho budúceho zapojenia v nej. Najviac ma oslovila ponuka BBH. Dostala som možnosť prácu si viac sama organizovať a postupne riadiť celé projekty. Zaujalo ma niekoľko prvkov vo fungovaní tejto kancelárie, okrem samostatnosti mojej práce potom najmä priateľský kolektív a uvoľnená atmosféra medzi kolegami, čo pod tlakom deadline a klientskych zadaní nebýva pravidlom. V roku 2014 som rada prijala ponuku na partnerskú pozíciu.

Od uchádzačov o prácu v BBH očakávame predovšetkým odhodlanie stať sa členom špičkového tímu právnikov a vykonávať advokáciu na top úrovni; bez toho nemožno na súčasnom trhu medzinárodných sporov či transakcií uspieť. Z toho možno odvodiť, že významnú úlohu zohráva aj kvalitná znalosť anglického jazyka a preferovaný je aj druhý cudzí jazyk (NJ, FJ, RJ). Predchádzajúcu prax v advokácii u absolventov uprednostňujeme, avšak radi sa stretneme so všetkými kandidátmi. Kľúčovým faktorom je potom najmä ochota nebrať advokátske remeslo ako nepríjemnú súčasť života, ale minimálne sčasti ako cestu, na ktorej chcete dôjsť čo najďalej (s primeraným nadhľadom :-)).

MATĚJ MANDERLA
MATĚJ MANDERLA SENIOR ADVOKÁT

Do BBH som prišiel ako študent so záujmom o finančné právo. Postupom času ma ale začali baviť iné oblasti právnej praxe ako akvizície, reštrukturalizácie či spory. Týmto oblastiam sa venujem dodnes a mám tak veľmi pestrú pracovnú náplň. Kancelária mi navyše dala priestor k vedeniu jednotlivých projektov pomerne skoro a po študentskej praxi som tak na projektoch zastával vedúcu úlohu dokonca už ako advokátsky koncipient.

BBH v súčasnosti hľadá uchádzača na tieto pozície:
Advokátsky koncipient/ Advokátska koncipientka

BBH advokátska kancelária, s.r.o., sídliaca v Bratislave, prijme do svojich radov na plný úväzok talentovaných a energických advokátskych koncipientov a koncipientky.

 

Ak sa chcete zapojiť do významných projektov či súdnych a arbitrážnych konaní, v rámci ktorých poskytujeme právne služby tým najnáročnejším klientom, medzi ktorých patrí napr. skupina PPF (o. i. O2 Slovakia alebo Home Credit), skupina ČEZ, skupina ŠKODA alebo popredné české, slovenské i zahraničné banky, potom je pre Vás spolupráca s BBH tou pravou príležitosťou.

 

Právne služby poskytujeme klientom najmä v neštandardných a zložitých právnych záležitostiach, preto u nás nečakajte rutinu ani ľahké zadania.

 

Vzhľadom na komplexnosť právnych služieb, ktoré BBH klientom poskytuje, u nás môžete očakávať, že v rámci zaujímavých prípadov, ktoré budete riešiť, budete môcť rozvíjať Váš talent a schopnosti takmer vo všetkých oblastiach práva. V priebehu spolupráce potom môžete využiť možnosť konkrétnej právnej špecializácie podľa preferencií daného koncipienta či neskôr advokáta. Zároveň u nás totiž platí, že vzájomná úspešná spolupráca vždy pokračuje aj po zložení advokátskych skúšok.

 

BBH ponúka dynamický kariérny systém spojený s každoročným zreteľným rastom mzdy a individuálnymi bonusmi. Nástup možný ihneď.

 

Základná mzda na tejto pozícii sa v BBH štandardne pohybuje v rozmedzí 800 – 1100 Eur, vždy záleží na individuálnych schopnostiach a pracovných skúsenostiach daného koncipienta.

 

Ak nechcete, aby pre Vás bolo právo len zamestnaním, ale aj životnou náplňou a koníčkom, neváhajte nám poslať Váš životopis na e-mailovú adresu kariera@bbh.sk.

 

Radi sa s Vami stretneme na osobnom pohovore!

Študent/ka 2. - 4. ročníka

BBH advokátska kancelária, s.r.o., ponúka talentovaným a energickým študentom 2. až 4. ročníka právnických fakúlt príležitosť nahliadnuť do sveta prestížnej advokácie v prostredí renomovanej slovenskej advokátskej kancelárie sídliacej v Bratislave.

 

Do svojho dynamického pracovného kolektívu hľadáme študentov, ktorí nechcú, aby pre nich bolo právo len zamestnaním, ale v neposlednom rade životnou náplňou a koníčkom. Študenti majú v BBH predovšetkým možnosť získať dôležité pracovné skúsenosti a návyky, ktoré im môžu dať skvelý základ pre ich ďalší profesijný rast.

 

Nečakajte rutinu ani ľahké zadania, ponúkame:

 

  • zapojenie do právnych úloh pri spolupráci na významných projektoch, ktoré BBH zaisťuje pre tých najnáročnejších klientov na slovenskom či medzinárodnom trhu (O2 Slovakia alebo Home Credit, skupina ČEZ, skupina ŠKODA) alebo slovenské i zahraničné banky;
  • prácu pod vedením senior advokátov, ktorí pravidelne poskytujú feedback a podnety k ďalšiemu profesijnému zdokonaleniu;
  • možnosť vyskúšať široké spektrum právnych odvetví od transakcií, cez litigácie až po bankovú či inú regulatoriku. Pri dlhšej spolupráci potom môže dochádzať k špecializácii v jednom či viacerých odboroch podľa preferencií daného študenta.

 

Časové potreby:

S náročnosťou jednotlivých projektov je potom spojená potreba zapojenia v rozsahu 3 - 4 dní týždenne. Samozrejmosťou je však poskytnutie dostatočného voľna v skúškovom období a ohodnotenie zodpovedajúce náročnosti práce.

 

Približná mzda:

Približná mzda na študentských pozíciách sa v BBH štandardne pohybuje od 3,50 Eur/hod, vždy záleží na individuálnych schopnostiach a pracovných skúsenostiach daného študenta.

 

Predchádzajúcu prax nevyžadujeme, záleží len na tom, čo je vo Vás!

 

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kariera@bbh.sk.

Momentálne nemáme žiadne neobsadené pozície.

.

Bližšie informácie o vypísaných pozíciách nájdete pod jednotlivými odkazmi. Tešíme sa na stretnutie s Vami!