Vitajte v BBH

 Iba tri písmená predstavujú skúsený tím právnikov

s bohatou praxou v najrôznejších oblastiach práva.

A ešte niečo ˗ veľké nadšenie pre každý nový prípad.

Stačí povedať a môže to byť ten váš. 

 

Úspechy našich klientov hovoria za nás.

Aktuality

10.9.2020 :: Novela Obchodného zákonníka - nové povinnosti spoločností

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledku legislatívneho procesu Národnej rady Slovenskej republiky, v rámci ktorého došlo ku schváleniu zákona č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Väčšina zmien zavedených Novelou nadobudne účinnosť dňa 01.10.2020.

23.4.2020 :: COVID 19/ Dočasná ochrana podnikateľov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že Národná rada SR v rámci boja proti vírusovému ochoreniu COVID-19 schválila dňa 22.04.2020 novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).