Vítejte v BBH

Pouhá tři písmena představují zkušený tým právníků
s bohatou praxí v nejrůznějších oblastech práva.
A ještě něco – velké nadšení pro každý nový případ.
Stačí říct a může to být ten váš.
 

Úspěchy našich klientů mluví za nás.

Aktuality

22.4.2020 :: COVID - 19 Dopady na soudní a jiná řízení, insolvence a řízení společností

Dne 20.4.2020 byl prezidentem podepsán zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „Procesní novela“). Procesní novela nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, které je očekáváno v nejbližších dnech.