Kariéra

 

Schopnost obstát v dnešním světě advokacie stojí zejména na lidech, kteří tvoří tým celé advokátní kanceláře, a to od studentů až po partnery. V BBH proto klademe velký důraz na osobní růst a hledáme talentované právníky, pro které není právo jen prací, ale ve velké míře i radostí. Nemáme zájem o krátkodobou spolupráci. Naším cílem je vytvoření dlouhodobých vztahů, v rámci kterých mají naši právníci možnost vyrůst až do nejvyšších pozic.

 

Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček partner

"Do BBH jsem nastoupil jako student 3. ročníku za účelem přivýdělku při studiu a získání praktických zkušeností v oboru. Zaujalo mě, že zatímco moji spolužáci chodili na pochůzky či dělali administrativní práce, já se mohl od počátku podílet na významných právních projektech jako plnohodnotný člen týmu. Ve firmě jsem tak časem postupoval k odpovědnějším úkolům a na základě úspěšné spolupráce jsem se po čase stal partnerem."

Potenciálním uchazečům o spolupráci nabízíme možnost zapojit se do různorodých a obtížných projektů, z čehož mohou rychle profitovat – nabytou erudicí a zkušeností. Nečekejte rutinu či snadná zadání. Jako právníci u nás nebudete nikdy stagnovat či se nudit. Na projektech budete čerpat ze zkušeností partnerů a vedoucích advokátů s tím, že již od počátku spolupráce budete odpovědní za příslušný úsek daného projektu. S vysokým pracovním nasazením a odpovědností za řešené případy je pak přirozeně spojeno i adekvátní finanční ohodnocení. Kancelář nabízí svým zaměstnancům a kolegům také řadu mimopracovních benefitů v podobě např. fitcentra, hrazených jazykových kurzů přímo v kanceláři a interních seminářů a školení. Kancelář rovněž podporuje rozvoj dalších dovedností v podobě např. přednáškové činnosti našich advokátů či dalších profesních specializací jako je činnost rozhodců nebo zapojení v zájmových organizacích.

KATEŘINA WINTERLING VORLÍČKOVÁ
KATEŘINA WINTERLING VORLÍČKOVÁ partnerka

"Koncipienturu jsem absolvovala v jiné kanceláři. Při hledání advokátní pozice po návratu z LL.M. programu v Nizozemí jsem se soustředila zejména na organizaci kanceláře a způsob mého budoucího zapojení v ní. Nejvíce mě oslovila nabídka BBH. Dostala jsem možnost práci si více sama organizovat a postupně řídit celé projekty. Zaujalo mne několik prvků ve fungování této kanceláře, kromě samostatnosti mé práce pak zejména přátelský kolektiv a uvolněná atmosféra mezi kolegy, což pod tlakem deadlinů a klientských zadání nebývá pravidlem. V roce 2014 jsem ráda přijala nabídku na partnerskou pozici."

Od uchazečů o práci v BBH očekáváme především odhodlání stát se členem špičkového týmu právníků a vykonávat advokacii na top úrovni, bez toho nelze na současném trhu mezinárodních sporů či transakcí uspět. Z toho lze odvodit, že významnou roli hraje i kvalitní znalost anglického jazyka a preferován je i druhý cizí jazyk (NJ, FJ, RJ). Předchozí praxi v advokacii u absolventů upřednostňujeme, avšak rádi se potkáme se všemi kandidáty. Klíčovým faktorem je pak zejména ochota nebrat advokátní řemeslo jako nepříjemnou součást života, ale minimálně zčásti jako cestu, na které chcete dojít co nejdále (s přiměřeným nadhledem:-)

MATĚJ MANDERLA
MATĚJ MANDERLA senior advokát

"Do BBH jsem přišel jako student se zájmem o finanční právo. Postupem času mne ale začaly bavit jiné oblasti právní praxe jako akvizice, restrukturalizace či spory. Těmto oblastem se věnuji dodnes a mám tak velmi pestrou pracovní náplň. Kancelář mi navíc dala prostor k vedení jednotlivých projektů poměrně záhy a po studentské praxi jsem tak na projektech zastával vedoucí úlohu dokonce už jako advokátní koncipient."

BBH v současnosti hledá uchazeče na tyto pozice:
Advokátní koncipient/koncipientka

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. sídlící v Praze přijme do svých řad na plný úvazek talentované a energické advokátní koncipienty a koncipientky.

 

Pokud se chcete zapojit do významných projektů či soudních a rozhodčích řízení, v rámci kterých poskytujeme právní služby těm nejnáročnějším klientům, mezi které patří např. skupina PPF (mj. O2 Czech Republic nebo Home Credit), skupina ČEZ, skupina ŠKODA nebo přední české i zahraniční banky, pak je pro Vás spolupráce s BBH tou pravou příležitostí.

 

Právní služby poskytujeme klientům zejména v nestandardních a složitých právních záležitostech, proto u nás nečekejte rutinu ani snadná zadání.

 

Vzhledem ke komplexnosti právních služeb, které BBH klientům poskytuje, u nás můžete očekávat, že v rámci zajímavých případů, které budete řešit, budete moci rozvíjet Váš talent a schopnosti takřka ve všech oblastech práva. V průběhu spolupráce pak lze využít možnost konkrétní právní specializace dle preferencí daného koncipienta či později advokáta. Zároveň u nás totiž platí, že vzájemná úspěšná spolupráce vždy pokračuje i po složení advokátních zkoušek.

 

BBH nabízí dynamický kariérní systém spojený s každoročním zřetelným růstem mzdy a individuálními bonusy. Nástup možný ihned.

 

Pokud nechcete, aby pro Vás bylo právo jen zaměstnáním, ale také životní náplní a koníčkem, neváhejte nám poslat Váš životopis na e-mailovou adresu kariera@bbh.cz

Student/ka 4. - 5. ročníku

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí talentovaným a energickým studentům 4. či 5. ročníků právnických fakult příležitost nahlédnout do světa prestižní advokacie v prostředí velké a renomované české advokátní kanceláře sídlící v Praze.

 

Do svého dynamického pracovního kolektivu hledáme studenty, kteří nechtějí, aby pro ně bylo právo jen zaměstnáním, ale v neposlední řadě také životní náplní a koníčkem. Studenti mají v BBH především možnost získat důležité pracovní zkušenosti a návyky, které jim mohou dát skvělý základ pro jejich další profesní růst.

 

Nečekejte rutinu ani snadná zadání, nabízíme:

 

  • zapojení do právních úkolů při spolupráci na významných projektech, které BBH zajišťuje pro ty nejnáročnější klienty na českém či mezinárodním trhu (O2 Czech Republic, Home Credit, skupina ČEZ, skupina ŠKODA) nebo přední české i zahraniční banky;
  • práci pod vedením seniorních advokátů, kteří pravidelně poskytují feedback a podněty k dalšímu profesnímu zdokonalení;
  • možnost vyzkoušet široké spektrum právních odvětví od transakcí přes litigace až po bankovní či jinou regulatoriku. Při delší spolupráci pak může docházet ke specializaci v jednom či více oborech dle preferencí daného studenta.

 

Časové potřeby:

S náročností jednotlivých projektů je pak spojena potřeba zapojení v rozsahu 4 - 5 dnů týdně. Samozřejmostí je však poskytnutí dostatečného volna ve zkouškovém období a ohodnocení odpovídající náročnosti práce. 

 

Přibližná mzda:

Přibližná mzda na studentských pozicích se v BBH standardně pohybuje v rozmezí 20 – 30 tis. Kč, vždy záleží na individuálních schopnostech a pracovních zkušenostech daného studenta.

 

Předchozí praxi nevyžadujeme, záleží jen na tom, co ve Vás je!

 

Chcete-li se stát součástí našeho týmu, kontaktujte nás na e-mailové adrese kariera@bbh.cz.

Advokát/advokátka

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. sídlící v Praze přijme do svých řad na plný úvazek talentované a energické advokáty a advokátky.

 

Pokud se chcete zapojit do významných projektů či soudních a rozhodčích řízení, v rámci kterých poskytujeme právní služby těm nejnáročnějším klientům, mezi které patří např. skupina PPF (mj. O2 Czech Republic nebo Home Credit), skupina ČEZ, skupina ŠKODA nebo přední české i zahraniční banky, pak je pro Vás spolupráce s BBH tou pravou příležitostí.

 

Klienti se na nás zpravidla obracejí v nestandardních a složitých právních záležitostech, proto u nás nečekejte rutinu ani jednoduchá zadání.

 

Vzhledem ke komplexnosti právních služeb, které BBH klientům poskytuje, můžete očekávat, že vedle zajímavých případů, které budete řešit, budete moci rozvíjet Váš talent a schopnosti takřka ve všech oblastech práva. V BBH se vždy stanete důležitou součástí právního týmu poskytujícího služby danému klientovi. Po získání dostatečných zkušeností Vám pak rádi umožníme takové právní týmy vést a přímo se starat o řešení svěřených klientských zadání.

 

BBH nabízí dynamický kariérní systém spojený s každoročním zřetelným růstem odměny a individuálními bonusy. Nástup možný ihned.

 

Pokud nechcete, aby pro Vás bylo právo jen zaměstnáním, ale také životní náplní a koníčkem, neváhejte nám poslat Váš životopis na e-mailovou adresu kariera@bbh.cz.

 

Rádi se s Vámi poté potkáme na osobním pohovoru!

Bližší informace o vypsaných pozicích naleznete pod jednotlivými odkazy. Těšíme se na setkání s Vámi!