Covid 19 - aktuálne informácie

COVID ZOZNAM PRIJATÝCH OPATRENÍ SÚVISIACICH S OCHORENÍM COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2

Číslo

Názov

Autor

Dátum

COVID 19 - Memorandum - Schéma pomoci
BBH SK
5
9.11.2020
COVID – 19 ZÁKON O MIMORIADNYCH OPATRENIACH
PDF
BBH SK
4
11.6.2020
COVID 19 ÚVEROVÉ ZMLUVY
PDF
BBH SK
3
11.6.2020
COVID-19 MEMO PRACOVNÉ PRÁVO
PDF
BBH SK
2
11.6.2020
COVID-19 MEMO ZMLUVNÉ VZŤAHY
PDF
BBH SK
1
11.6.2020